Şuanda Buradasınız: Su Analizi ATIKSU Spectro Direct, Spektro

Lovibond Spektrofotometre

e-Posta Yazdır PDF

Lovibond Spectro Direct

Lovibond Optik Sistem;

Lovibond Spectro Direct modelinde tek ışınlı spektral fotometre söz konusudur. Işık kaynağı olarak flaş fonkisyionuna sahip bir volfram halojen ampul kullanılmaktadır. Lamba, sadece ölçüm süresi boyunca kısa süreliğine açılır. Bu nedenle ısınma süresine ihtiyaç duyulmaz. Spectro Direct spfktrofotometre açıldıktan sonra kendi endine test için hemen hazır hale gelir. Işık, bir giriş deliğinden monokromatöre ulaşır buradan spektral aralıklara ayrılır. Monokramatörde, holografik olarak oluşturulan şeffaf bir ızgara söz konusudur. İstenen dalga boyundaki ışık, hareketli ayna ile çıkış deliğine odaklanır. Numune tarafından imilmeyen ışık, bir silisyum fotodiyota ait detektöre ulaşır. Ardından bu sinyal bir mikro işlemci tarafından değerlendiri ve ölçüm sonucu olarak ekranda görüntülenir.

Çok fonksiyonlu küvet kanalı;

16 mm ve 24 mm çaplı yuvarlak küvetlerin ve taban derinliği 10 ile 50 mm olan dikdörtgen küvetlerin bir adaptör olmadan kullanılması mümkündür. Sadece 10 mm'lik dikdörtgen küvet kullanılırken cihaz ile birlikte teslim edilen küvet kanalına küçük bir tutucu kullanılması gerekir.

Yeni metodlar;

Test metodlarının sayısı ve çeşitliliği, pazar gerekliliklerine göre sürekli uyarlanır. Yeni metodlar ve ek diller için çıkarılan güncellemeleri internet üzerinde yapılabilmektedir.

Fonksiyonlar;

* Önceden programlanmış Lovibond metodları

* Absorpsiyon

* Transmisyon

* Spektrum kaydı

* Kullanıcı ayarı (polinom)

* Konsantrasyon (doğrusal)

* Kinetik

Kendi kendine test;

Spectro Direct, açma işleminden sonra otomatik olarak kendi kendine test gerçekleştirir. Önce adım motorunun ve halojen ampulün fonksiyon testi gerçekleştirir. Ardından optik sistem kontrol edilir. Bunun için cihaz, entegre bir didimiyum cam filtreyle donatılmıştır. Bu fitreyle, dalga boyu ayarının doğru olup olmadığı kontrol edilir. Hatalı dalga boylarından, optik sistem henüz kendi kendini test sırasında otomatik olarak yeniden ayarlanır. Son olarak kayıt fonksiyonları kontrol edilir.

Bakım;

Specro Direct, bakım,  ışık kaynağının değiştirilmesiyle sınırlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bileşen, spektrofotometrenin arka tarafına, dışarıdan kolayca erişilebilecek şekilde takılmıştır. Değiştirme işlemi hızlı, kolay bir şekilde alet kullanmadan gerçeleştirilebilir. Halojen ampül optimum şekilde odaklama işlemi, yapı grubu olarak konumlama yoyula sağlanır.

Akım beslemesi;

İhtiyaç duyulan giriş gerilimi 12 V'tur. Spectro Direct, standart olarak harici bir güç kaynağına bağlanır. Opsiyonel olarak harici bir akü üzerinden çalıştırmak da mümkün değildir.

Dil seçimi;

Göstergedeki kullanıcı rehberi, seçime bağlı olarak Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce dillerinden kullanılabilir. Başka diller kullanıma sunulursa bu diller internet üzerinden güncelleştirilebilir.

N.I.S.T'ye göre izlenilir;

Cihaz, kullanıcı tarafından N.I.S.T'ye göre izlenebilir şekilde ikincil standart filtre setiyle (Sipariş No:711160) kalibre edilebilir. Kullanıcı, cihazı her metod için "Kullanıcı Ayarlam Modunda" N.I.S.T'ye göre izlenebilir. N.I.S.T. = National Instute of Standards and Technology - Ulusal Standartlar Enstitüsü)

Yazıcı/PC bağlantısı;

Spectro Direct, spektrofotometrenin arka tarafında bir PC'yi veya seri arayüzlü bir yazıcıyı bağlamak için 9 pinli D-Sub konnektör içeren RS 232 arayüzü bulunur.

Veri yazdırma;

Her sonuç, tarih, saat, ardışık test ve kod numarası ve metod numarası ile birlikte yazdırılır.

Kullanıcı kaydedilmesi;

Programlanan ve kullanıcıya özel metodların (polinomlar) sonuçları kaydedilebilir. Bunun için 1000 veri seti kapasiteli bir bellek mevcuttur. Veri setleri, sonucun yanı sıra analizin tarih ve saati gibi metodla ilgili bilgileri içerir.

Kullanıcı rehberi;

Kullanıcı rehberi konforludur ve kolay anlaşılır. Kullanıcıyı adım adım analiz sonucuna yönlendirir.

Sıfır kalibrasyon ve ölçüm;

İstenen metodun seçilmesi işlemi, tercihe bağlı olarak alfabetik sıralı metod adlarını içeren bir liste aracılığı ile veya numerik bir kodun girilmesi yoluyla gerçekleştirilir. Göstergede metod numarası, adı ve ölçüm aralığı görüntülenir. Dalgaboyu doğrudan Spectro Direct tarafından otomatik olarak seçilir. Sıfır kalibrasyonu, su numunesiyle ZERO tuşuna basılarak gerçekleştirilir. Su numunesine reaktif eklendikten sonra karakteristik bir renklenme oluşur. Ölçüm (TEST) tuşuna basılarak başlatılır ve hemen veya belirli bir renk oluşum süresi dolduktan sonra gerçekleştirilir.

Geri sayım fonksiyonu;

Bazı metodlarda reaktif eklendikten sonra tanımlanmış bir renk tepkime süresinin dolması beklenmektedir. Bu zaman aralığı ekranda görüntülenir. Kalan süre sürekli olarak görüntülenir. Süre tamamlanmadan son 10 saniye içinde sesli bir sinyal duyulur. Bunun ardından ölçüm otomatik olarak başlatılır ve ölçüm sonucu ekranda görüntülenir. Bir dizi numunenin hızlı bir şekilde işlenmesi için Geri Sayım fonksiyonu kapatılır.

Ölçüm değerlerinin farklandırılması;

Spectro Direct belirli metodlar için farklandırılmış tespitlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Örneğin klor metdou için serbet, bağlı ve toplam olarak farklandırılmış bir tespit mümkündür.

Fonksiyonlar;

Spectro Direct, rutin laboratuvar kullanımı için ideal derecede uygundur. Kullanıcıya özel bir kullanım için ek fonksiyonlar sunar. Örneğin, rutin bir kontrol için özel bir metodun oluşturulması olabilir.

Spektrum;

330 ile 900 nm arasında bağımsız olarak  seçilen aralıkta bir dalga boyu taraması gerçekleştirilir. Göstergede, spektrumun grafiği ve bir tuşa basılarak ilgili absorbasyon maksimum ve minimum ile birlikte bir veri listesi görüntülenir.

Absorbasyon/Transmisyon;

Bu fonksiyonla, örneğin kullanıcı tarafından seçilen dalga boyunda bir polinom için ihtiyaç duyulan veri çiftleirni elde etmek üzere farklı konsantrasyondaki standartlar ölçülebilir. Sonuç çıktısı Ans ve % Transmisyon olarak gerçekleştirilir.

Polinomlar;

Kullanıcı, ölçülen veri çiftlerinden (konsantrasyon/absorbasyon) harici bir matematiksel programın yardımıyla ilgili polinomu oluştırır. Bilinen bir polinom da kullanılabilir. Örneğin dalga boyu, ölçüm aralığı ve birim kullanıcıya özel parametrelerle, beşinci dereceden (y=A+Bx+Cx2+Dx3+Ex4+Fx5) 25 adede kadar polinom kaydedilebilir.

Konsantrasyon;

Bu fonksiyonla, 2 ile 14 standartın ölçümü yapılabilir. Spektrofotometre, elde edilen değer çiftlerini metod olarak kaydeder (10 adete kadar metod). Spektrofotometre, numunler bu metodla ölçülürse, 2 değer çifti arasında doğrusal enterpolasyon yoluyla aranan konsantrasyon değer belirler.

Lovibond Spectro Direct, Spektrofotometre

Spektrofotometre modeli ile Alkalinity-m (total) - Alkalinity-p - Ammonia - Boron - Bromine - Chloride - Chlorine Dioxide - COD (koi) - Copper - Cyanide - Cyanuric Acid - DEHA - Fluoride - HAZEN - Hydrazine - Hyrogen Peroxide - Iodine - Iron - Manganese - Molybdate - Nitrate - Nitrite - Ozone - pH - Phospahte - Potassium - Silica - Sulphate - Sulphide - Total Hardness - Total Nitrogen - Turbidty (attenuated radiation method) - Urea - Zinc - Arsenic - Chromium - Formaldehyde - Lead - Spectral Absorption-Coefficient - TOC, Fosfat, Azot, Nitrit, Nitrat, Toplam Alkalinite, Fenol Alkalinite, Amonyak, Bor, Brom, Kalsiyum Sertliği, Klorür, Klor Dioksit, KOİ, Kimyasal Okisjen İhtiyacı, Bakır, Sinayid, Siyanürik Asit, Florür, Renk, Bulanıklık, Hidrojen Peroksit, Demir, Manganez, Aktif Oksijen Miktarı, Fosfonat, Potasyum, Silis, Sülfat, Sülfit, Çözünmüş Oksijen Oranı, pH, Askıda Katı Madde (Fotometrik Metod), Toplam Azot, Toplam Sertlik, Üre, Çinko, Krom, Arsenik, Formaldehtid, Kurşun, Hidrazin parametrelerinin testleri yapılabilmektedir. Spectro Direct modeline ait teknik özellikleri incelemek için tıklayınız.