Şuanda Buradasınız: Anasayfa

Su Analiz Uygulamaları

e-Posta Yazdır PDF

İçme Suyu Arıtma

İçme suyu olarak adlandırılan şehir şebeke içme suyu, bir işlemden geçirilen ve insan tüketimi konusunda yasal gereklilikleri karşılayan su'dur. İçme suyu kamusal veya özel bir su sistemi de dahil olmak üzere çok sayıda kaynaktan toplanmaktadır. İçme suyu kaynakları kirlenmiş olabilir, bu durumda zararlı olabilecek maddeler tüketimden önce giderilmesi için suyun uygun bir işleme tutulması gerekir.

İçme suyu proseslerinin çoğu koagülasyon, flokülasyon, sedimentasyon, filtrasyon ve dezenfeksiyon adımlarını içermektedir. Resmi standartlar ve işlemlerin denetimi her ülkede farklılık gösterebilmektedir. Ancak bir çok ülke Dünya Sağlık Örgütü yönergelerine uymaktadır. Avrupa Birliği, ABD ve diğer sanayileşmiş ülkelerde sıkı standartlar uygulanıyor.

Ülkemizdeki içme suyu standartı; İnsanı Tüketim Amaçlı Sular yönetmeliği ile belirlenmiştir. Yönetmelikte istenen parametrelerin ölçümünü geniş ürün yelpazemizde yer alan su analiz cihazı modellerimizle ölçebilirsiniz. İçme suyu analiz kitleri hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Atık Su Arıtma

Şebeke atık suyu, suyun evlerde, ticarethanelerde, endüsrtide ve tarımda kullanılmasıyla çıkan bir yan üründür. Atık su standartlarına uymak, dünyanın her yerindeki atık su arıtma tesisleri için bir zorunluluktur. Atık su kanalları çok sayıda kaynaktan işlenmemiş atık suyu toplayarak bir işleme tesisine getirmektedir. Atık su doğaya salınmadan veya yeniden kullanıma sunulmadan önce içinde bulunan sadece katı maddelerin değil anı zamanda organik zararlı maddelerin, Azot ve Fosforun da giderilmesi için atık su işleme mekanik, biyolojik ve kimyasal prosesler içermektedir.

Atık suyun toplanması ve işlenmesi sağlam bir sistem, kamu sağlığı açısından kilit öneme sahip bir etmendir. Resmi standartlar ve işlemlerin denetimi dünyanın her yerinde farklılık gösteriyor. Ancak bir çok ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün yönergelerine uyuyor. Sanayileşmiş üklelerde sıkı standartlar uygulanmaktadır. Ülkemizde uygulanmakta olan Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetliği ve Kentsel Atık Su Arıtımı yönetmeliğinde öngörülen tüm parametrelerin analizi için Lovibond atık su analiz sistemlerimize göz atın. Atık su analiz kitleri hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

Ham Su Arıtma

Ham su artımı,

Kazan Suyu

Kazan suyu arıtımı, bir kazan sisteminde kazan taşı oluşumunu, korozyonu veya köpük oluşumunu (astar) önlemeyi amaçlayan bir tür endüstriyel su arıtımıdır. Kazan sistemleri çok sayıda üretim prosesi ve endüstriyel proseste kullanılmalıdır. Bu sistemleri yönetmek performansını optimize etmek amacıyla sistemde hasar oluşmasını ve maliyetli onarımlar gerekmesini önlemek için su koşullarının daima uygun halde tutulması gerekmektedir. Kazan suyu analizi ve test kitleri için geniş Lovibond ürün yelpazemize göz atın.

Soğutma Suyu

Bir soğutma suyu sistemindeki suyun işlenmesi ve denetlenmesi, korozyonu, mikrobiyolojik canlıların çoğalmasını önler ve tortulara neden olan kirleri azaltır. Soğutma suyu sistemlerinde oluşabilen biyofilmler uygun işleme tabi tutulmadığından (Legionella) Lejyonella da dahil canlı bakteriler için ideal besi ortamı oluşturmaktadır. Soğutma sistemlerindeki su analiz için geniş ürün yelpazemize hemen göz atın.

Dezenfektan Kontrolü

Dezenfeksiyon normalde içme suyu veya atık su işleminin son ve muhtemel en önemli adımıdır. Dezenfeksiyonun amacı, Kolera, Tifüs, Hepatit ve bir dizi başka bakteriyel, virütik ve parazit hastalığa neden olanlar da bir çok patojen organizmayla mücadele etmektir.

Dezenfeksiyon yöntemleri dünyanın her yerinde farklılık göstermektedir. Yaygın yöntemler arasında Klorlama, Ultraviyole (UV) ışık ve Ozonlama bulunmaktadır. Dezenfeksiyon ölçüm cihazları ve test kitleri için geniş Lovibond ürün yelpazemize göz atın.

Havuz Suyu Kontrolü

Havuz suyu doğru dengelendiğinde pH, Alkalinite, Kalsiyum Sertlik değerleri doğru olur. Bir yüzme havuzdaki su sürekli değişir. Bu değişimde her şeyin etkisi vardır; hava, havuzu kullananların sayısı ve suya temas eden her şey.

Önemli su kalitesi parametrelerinin sürekli düzenli olarak ölçülmesi, yüzme havuzunun yüzmek için daha güvenli ve rahat olmasına katkı sağlar. Bu da havuzun bakımı konusunda zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Ülkemizde yüzme havuzu test kitleri konusunda çok yaygın kullanımı olan Lovibond Test kitlerimize hemen göz atın. Yüzme havuzu test kiti ve su analiz cihazları hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

Yüzme Havuz Suyu Arıtımı

Yüzme havuz suyu arıtımı,

Doğal Afet

Doğal afetler yaşanması halinde su tedariğinde sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Lovibond Tintometer acil durumlarda içme suyu denetimine yönelik cihaz ve reaktifleri hızlı bir şekilde üreterek gönderilmesini sağlayan bir yapıya sahiptir.  Ürünlerimizin bunlara en çok ihtiyaç duyan yerlere ve kişilere ulaşmasını sağlayan kar amacı gütmeyen bir çok kuruluşla iş birliği yapmakta gurur duyuyoruz.

Yiyecek ve İçecekler

Su, gıda ve içecek işletme tesislerindeki en önemli bileşendir ve hijyen koşulları her zaman temel konulardan biridir.

Bir gıda ve içecek fabrikasında su hammaddelerin hazırlanmasından cihaz ve hazırlama yüzeylerinin bakımına varıncaya kadar her şey için kullanılabilmekte, hatta tesisten ayrılmadan önce atık su olarak işlenebilmektedir. Gıdalara ve içeceklere doğrudan temas eden suyun güvenli içme suyu standartlarının sağlanması önemlidir. Buna içilebilir olması, kokusunu veya lezzetini etkileyen renksiz kirler içermemesi de dahildir. Yiyecek ve içecek işletmelerinin su analizinde kullanılanmak zorunda oldukları test cihazlarına hemen göz atın.

Lovibond Sosyal Medya