Şuanda Buradasınız: Haberler Dezenfeksiyon

Dezenfeksiyon

e-Posta Yazdır PDF

Suların güvenliği ve insan sağlığı açısından kullanılmakta olan dezenfeksiyon kimyasalları ve alternatif dezenfeksiyon sistemleri teknolojinin ilerlemesi, bilim güçlenmesi ve toplumsal bilincin artması ile üzerinde durulmakta olan en önemli konulardan biridir.

Suyun Dezenfeksiyonu Nasıl Yapılır ? Suyun içindeki mikroorganizmal yaşam kontorlü amacıyla dezenfekte edilmesi şarttır. Dezenfeksiyon işleminin bir çok şekilde gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak ülkemizde yaygın olarak dezenfeksiyon kimyasallareı (klorlama) ve ultraviole dezenteksiyon sistemleri kullanılmaktadır. Bunların tam dezenfeksiyon sağlayabilmeleri için uygun koşullların oluşturulması gerektiği ve koşullar oluşmadığında dezenfeksiyonu eksiksiz olarak sağlayamamakla birlikte sağlık risklerinide ortaya çıkardığı bilimsel olarak açıtlanmıştır. Farklı ülkelerde yaygın olarak kullanılan ve ülkemizde de gelişmek olan gümüş bakır iyonizasyon sistemi, klorlama ve ultraviole sistemlerine göre daha performanslı ve su'da sürekli dezenfeksiyonu sağlamasından dolayı yaygınlaşmaktadır. Klor uzun yıllardır dezenfektandır. Yaygn kullanımında klorun ucuz bir dezenfektan sistemi olmasının yanı sıra sürekli dozajlanarak kalıcı etkiye sahip olmasıda sağlanmaktadır. Klor, suya ilave edildiği anda suyun içindeki bazı organik maddeler ve ağır metallerle reaksiyona geçer. Tüm reaksiyonlar meydana geldikten sonra 0,5 mg/l. serbest bakiye klorun suda bırakılması ile mikroorganizmal faaliyetler önlenmektedir. Ancak klorlama yapıldıktan sonra herhangi bir noktada serbet klorun aktif karbon sistemi vasıtası ile sudan alınması artıma sistemi sonrasında suyu mikroorganizmal kirlenmeye açık hale getirmektedir.

Klorlanmış su aktif karbon sistemenden geçirilse bile 0,1 mg/l.serbest klorun by-pass edilmesi tavsiye edilmektedir. Ancak klorun su içindeki bir takım organik maddelerle birleşerek insan sağlığına zararlı kanserojen kimyasal bileşiklerin (trihalometan, klorform vb) oluşumuna sebebiyet verdiği bilinmektedir. Klor kullanımı kontrolsüz yapıldığı takdirde bu tip kimyasalların oluşu mümkündür. Bu nedenle syun dezenfeksiyonu amacı ile farklı kimyalasallrın kullanımıda her geçen gün artarak maliyetler yükselmesine rağmen en sık kullanılan dezenfektadır.